Kontakt

Podstawowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Desigual (ABASIC, S.A.) jako administratora danych wyłącznie w celu odpowiedzi na zadane zapytanie i zaspokojenia Twoich potrzeb na podstawie nawiązanego kontaktu Dostarczone dane mogą być przekazywane osobom trzecim zgodnie z informacjami zawartymi w naszej Polityce Prywatności, Polityce Plików Cookie i Warunkach Użytkowania. Możesz również zapoznać się ze sposobem realizacji swoich praw, a także z dalszymi informacjami dotyczącymi przetwarzania Twoich danych w związku z celem opisanym w naszej Polityce Prywatności, Polityce Plików Cookie i Warunkach Użytkowania.